محسن ابراهیمی

درباره من

دکتر محسن ابراهیمی
image

دانشیار گروه آموزشی تربیت بدنی @ دانشکده علوم انسانی

دکتر محسن ابراهیمی دکترای فیزیولوژی ورزشی  ...

محقق گوگل

(1401/12/29)

استنادات

379

h-index

9

i10-index

8

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/1/1)

استنادات

70

مقالات

9

h-index

4

مؤلفین همکار

20

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه گیلان

1397-1391

دکترا

دانشگاه گیلان

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه مازندران

تجارب

هدایت بیش از 40 پایان نامه کارشناسی ارشد

بیش از 7 سال تجربه تدریس دروس تخصصی

بیش از 7 سال تجربه مدیریتی در سطح دانشگاه

چاپ بیش از 30 مقاله علمی در مجلات داخلی و خارجی معتبر

مهارت ها

طراحی برنامه تغذیه ورزشی برای انواع رشته های ورزشی با نرم افزار

کار با دستگاه گاز آنالایزر

اولویت های پژوهشی

تغذیه ورزشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اثر مصرف حاد آب چغندر قرمز بر توان هوازی و بی هوازی دختران کاراته کا غیرحرفه ای
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی(2022)
9822294002, ^محسن ابراهیمی*
مقایسه تاثیر تمرین هوازی با مصرف قرص زعفران بر سطوح CRP و کیفیت زندگی بیماران فیبرومیالژیا
مجله علوم پزشکی رازی(2022)
9711294003, ^محسن ابراهیمی*, سید حمزه حسینی
Validity and Reliability of the Persian Version of the Sports Nutritional Knowledge, Attitudes, Behaviors questionnaire in Adolescent Athletes
Journal of Nutrition, Fasting and Health(2021)
9712294001, ^محسن ابراهیمی*, ^ولی اله کاشانی
Evaluation of Milk Consumption after Resistance Training on the Glycemic Control and Irisin Levels of Type II Diabetic Men: A Quasi-experimental Study
Journal of Nutrition, Fasting and Health(2021)
9612294002, Mark Elisabeth Theodorus Willems, ^محسن ابراهیمی*
Effect of cold water immersion on muscle damage indexes after a simulated soccer training in young soccer player
BIOMEDICAL HUMAN KINETICS(2020)
9512297001, ^محسن ابراهیمی*, علی شمسی ماجلان
تأثیر مصرف آب پرتقال بر اکسیداسیون چربی هنگام فعالیت ورزشی در دختران جوان دارای اضافه وزن
مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(2020)
9511294001, ^محسن ابراهیمی*
تأثیر مصرف یک دوره چای ترش بر پاسخ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی به یک جلسه فعالیت هوازی وامانده ساز در مردان غیر ورزشکار: مطالعه تصادفی شده دو سوکور
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور(2020)
9611297004, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی
بررسی تغییرات اکسیدا سیون سوبسترا در هنگام فعالیت ورز شی پس از مصرف چای سفید در مردان چاق
فیزیولوژی ورزشی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(2019)
9611297001, ^محسن ابراهیمی*
تاثیرهشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل دهی تریبولوس بر سطوح تستوسترون و IGF-1 پلاسمای مردان سالمند
علوم زیستی ورزشی(2019)
9411294004, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر اندوتلین_1 و ANP زنان چاق
مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش(2019)
9128040017, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی
Effect of Eight Weeks Endurance Training on Ovarian Androgens in Women with Polycystic Ovary Syndrome: Application of Multivariate Longitudinal Models
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY(2019)
ندا گیلانی, فاطمه زمانی راد, ^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس*
تاثیرهشت هفته تمرینیوگابر سطوح سرمیBDNFزنان مبتلا به مولتیپلاسکلروزیس
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(مصوب)(2018)
9311297009, ^سیدمحسن آوندی*, ^محسن ابراهیمی
Effect of yoga and aerobics exercise on sleep quality in women with Type 2 diabetes: A randomized controlled trial
Sleep Science(2017)
^محسن ابراهیمی*, طیبه نظری گیلان نژاد, عباس فروغی پردنجانی
The effects of eight week yoga training on serum levels of Dehydroepiandrestrone sulfate and prolactin in women with multiple sclerosis
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY(2017)
^سیدمحسن آوندی*, 9128040021, ^محسن ابراهیمی
بررسی تأثیر مداخله هشت‌هفته‌ای تمرینات اینتروال با شدت بالا به همراه مصرف مکمل شیر بر اشتها و ترکیب بدن زنان چاق
مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش(مصوب)(2017)
9411294009, ^سیدمحسن آوندی*, ^محسن ابراهیمی
Effect of CoQ10 on Anaerobic Performance in Elite Wrestlers
international journal of wrestling science(2017)
^محسن ابراهیمی*, 9211297005
The acute effect of high intensity aerobic training on ANP and Endothelin-1 in obese women
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY(2017)
^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی, 9128040017
تأثیر مصرف حاد کافئین بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار
حركت(2015)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
Acute effects of dynamic and static stretching on muscle strength, power and endurance in untrained male subjects
Journal of Novel Applied Sciences(2015)
محمد جهان مهین, ارسلان دمیرچی, حمید محبی, ^محسن ابراهیمی
تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی و کوفتگی عضلانی تأخیری در دانشجویان پسر ورزشکار
پژوهش در ورزش تربيتي(2015)
عباس فروغی پردنجانی, ^محسن ابراهیمی, مهدی چنگیزی
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر برخی شاخص¬های سرمی آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی
(2015)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
The effect of different doses of caffeine on cardiovascular variables and shooting performance
BIOMEDICAL HUMAN KINETICS(2015)
^محسن ابراهیمی*, abbas frughi pordanjani, 9211297016
تأثیر 12 هفته تمرین منتخب یوگا بر گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و نیمرخ لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی(2015)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس, تهمینه سعیدی ضیابری
اثر مصرف کوآنزیم کیو 10 متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی بر غلظت سرمی ا اس تی و کوفتگی تاخیری دانشجویان پسر ورزشکار
فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی(2015)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر محرومیت از خواب بر توجه انتخابی و مداوم در دانشجویان دختر ورزشکار
مطالعات روان شناسی ورزشی(2014)
^محسن ابراهیمی
اثر شدت فعالیت هوازی بر انرژی دریافتی، اشتها و هورمون های تنظیم کننده انرژی در مردان جوان غیر فعال
فیزیولوژی ورزشی - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی(2013)
^محسن ابراهیمی, فرهاد رحمانی نیا, ارسلان دمیرچی, بهمن میرزایی
اثر شنا بر اشتها انرزی دریافتی و ترکیب غذای مصرفی در زنان جوان
ورزش و علوم زيست حركتي(2013)
^محسن ابراهیمی, ^حکیمه اکبری
تأثیر تمرین طنابزنی به همراه مصرف شیر بر سطح سرمی ویتامین Dو ترکیب بدن پسران 9تا 12سال دارای اضافه وزن
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش(2022)
9611294002, ^روح اله حق شناس*, ^محسن ابراهیمی
تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل کورکومین بر تغییرات سه ایمونوگلوبولین اصلی, IgA ,IgG IgM و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در کاراته کاران نخبه
دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی(2017-04-26)
9311298006*, ^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی, عاطفه اسلامی زاده
تاثیر کوتاه مدت تمرین بالستیک، پلایومتریک و الاستیک بر برخی شاخص های بی هوازی ورزشکاران دو و میدانی
دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2017-04-26)
9311297008*, ^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
تأثیر هشت هفته تمرین یوگا بر انعطاف‌پذیری زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
اولین همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در سلامت(2016-12-27)
9311297009*, ^سیدمحسن آوندی, ^محسن ابراهیمی
تأثیر هشت هفته تمرین الاستیک بر انعطاف‌پذیری زنان مبتلابه مولتیپل اسکلروزیس
دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2016-12-15)
9311297009*, ^محسن ابراهیمی
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح BDNF و عملکرد حافظه زنان میانسال مبتلا به سندروم
نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2016-03-09)
9211297012, ^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
اثر مصرف حاد اسید آمینه شاخه دار متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی بر شاخص های آسیب عضلانی در دانشجویان پسر ورزشکار
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی, ^روح اله حق شناس
اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های سندروم متابولیک در زنان میانسال مبتلا به سندرم متابولیک
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
اثر مصرف حاد اسید آمینه های شاخه دار (BCAA)، متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی بر کوفتگی عضلانی تاخیری و شاخص های خستگی در دانشجویان پسر ورزشکار
اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی(2015-12-17)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی, ^روح اله حق شناس
اثر مصرف حاد مکمل کورکورکومین (500 میلی گرم) بر شاخص های آسیب عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار دانشگاهی
همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی(2015-10-08)
^محسن ابراهیمی, ^رضا جمشیدی
تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر استقامت عضلانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, نبی اله اصغری زاده, ^محسن ابراهیمی
تأثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید شنا (HIIT) و مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص توده بدن زنان میان سال فعال
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, ^محسن ابراهیمی
تأثیر هشت هفته تمرین منتخب یوگا بر شدت خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی(2015-09-30)
^سیدمحسن آوندی, نبی اله اصغری زاده, ^محسن ابراهیمی
تاثیر دوز پایین کافئین بر فشار خون و ضربان قلب و عمکلرد تیراندازی در تیراندازان حرفه ای
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی
تأثیر 12 هفته تمرین هاتایوگا (روش تیموتی مک کال) بر گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و نیمرخ لیپیدی در زنان غیر یائسه مبتلا به دیابت نوع 2
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس, تهمینه سعیدی ضیابری
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم کیو 10 بر برخی شاخص های آسیب سلولی سرم متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
تأثیر مصرف حاد کافئین بر کوفتگی عضلانی تأخیری و تغییرات سطوح آنزیم آسپارتات آمینوترنسفراز بلاسما بس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
مقایسة تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و هاتایوگا بر کیفیت خواب زنان غیریائسه مبتلا به دیابت نوع 2
هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی(2015-02-19)
^محسن ابراهیمی
تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر برخی شاخصهای استرس اکسایشی و کوفتگی عضلانی تأخیری در مردان جوان ورزشکار
سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی(2014-05-15)
^محسن ابراهیمی
تاثیر مصرف حاد مکمل کوآنزیم Q10 بر غلظت آسپارتات آمینو ترانسفراز و کوفتگی عضلانی تأخیری دانشجویان پسر ورزشکار
همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی(2014-03-04)
^محسن ابراهیمی, ^سیدمحسن آوندی
تاثیر مصرف حاد مکمل کافئین بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسما متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان جوان ورزشکار
همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی،دانشکده تربیت بدنی(2014-03-04)
^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
اثر مصرف حاد کافئین بر پاسخ های قلبی- عروقی هنگام فعالیت مقاومتی در زنان تمرین کرده و تمرین نکرده
دومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی(2013-05-10)
سپیده اصغرپور, حمید اراضی, ^محسن ابراهیمی
-
تقيان مهري(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف حاد مكمل كافئين بر برخي شاخص هاي استرس اكسايشي پس از يك جلسه تمرين مقاومتي در مردان ورزشكار
فروغي پردنجاني عباس(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف حاد مكمل Q10 بر برخي شاخص هاي فشار اكسايشي متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
چنگيزي مهدي(تاریخ دفاع: 1393/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير 12 هفته تمرينات ورزشي يوگا بر غلضت پلاسمايي ويسفاتين و رزيستين و مقاومت به انسولين در زنان ديابتي نوع 2
نظري گيلان نژاد طيبه(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر شش هفته تمرين تداومي متوسط و تمرين تداومي شديد،بر برخي فاكتورهاي انعقادي خون مردان شاغل در منطقه اقتصادي انرژي پارس جنوبي
سليمان شعار حبيب(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شش هفته تمرين تناوبي شديد شنا (HIIT) و مصرف مكمل زنجبيل بر پراكسيداسيون چربي و سطوح سرمي GPX در زنان ميانسال فعال
بندلي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير چهار هفته تمرين هوازي با شدت متوسط بر سطوح پلاسمايي پپتيد ناتريورتيك دهليزي و اندوتلين زنان چاق
ناظميان سمانه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف مكمل كوركومين بر شاخص هاي آسيب عضلاني و استرس ¬اكسايشي متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
پاسباني ابوطالب(تاریخ دفاع: 1394/08/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته فعاليت پياده ¬روي برميزان BDNF، شاخص¬هاي سندرم متابوليك و عملكرد حافظه¬ي زنان ميانسال
منتظري محبوبه(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف حاد اسيد آمينه شاخه¬دار(BCAA)، متعاقب يك جلسه تمرين مقاومتي بر كوفتگي عضلاني تأخيري، شاخص¬هاي خستگي و آسيب عضلاني
فلامرزي امين(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته تمرين مقاومتي بر سطوح BDNF، شاخص¬هاي سندروم متابوليك و عملكرد حافظه¬ي زنان ميانسال
ميرزا علي پگاه(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر هشت هفته تمرين هوازي بر سطوح BDNF، شاخص¬هاي سندروم متابوليك و عملكرد حافظه¬ي زنان ميانسال
منتظري منصوره(تاریخ دفاع: 1394/07/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح دهيدرواپي اندروسترون سولفات (DHEA-S) و پرولاكتين سرم، خستگي، تعادل و استقامت عضلاني در زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
حيدريان اكرم(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف حاد مكمل Q10 بر توان بي هوازي، چابكي، سرعت، قدرت و استقامت عضلاني در كشتي¬گيران حرفه اي
رضانژاد لداري مهدي(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثر حاد و طولاني مدت تمرين بالستيك، پلايومتريك و الاستيك بر عملكرد بي‌هوازي ورزشكاران دو و ميداني
نصيري گرجي علي اصغر(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تأثير هشت هفته تمرين مقاومتي تك و چند مفصله بر سطوح پلاسمايي MGF و مايوژنين در زنان واليباليست
رستمي ابوسعيدي عبيد(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پاسخ برخي عوامل تحريكي و مهاري رشد عضلاني به هشت هفته تمرين مقاومتي تك و چند مفصله در واليباليست ها
شهابي حورا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي دايره اي و مصرف مكمل زنجبيل بر برخي شاخص‌هاي التهابي در بيماران ديابت نوع 2
گويا مهرداد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هشت هفته تمرين يوگا بر سطوح سرمي BDNF و استقامت عضلاني و تعادل ايستا زنان مبتلا به مولتيپل اسكروزيس
سعدي زاده سمانه(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف كوتاه مدت مكمل كوركومين بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولين¬هاي سرم (IgA، IgG و IgM) و پاسخ هورمون¬هاي تستوسترون و كورتيزول متعاقب يك جلسه فعاليت مقاومتي در مردان ورزشكار
كاظمي نسب سيد محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين هوازي با شدت متوسط بر آندروژن هاي تخمداني زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
زماني راد فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير 3 ماه تمرين كاراته و ژيمناستيك بر شاخص هاي فيزيولوژيكي و تركيب بدني پسران 8-12 ساله
ايمانزاده واقف(تاریخ دفاع: 1395/02/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير زمانبندي مصرف مكمل BCAA بر سطوح پلاسمايي آيريزين متعاقب فعاليت مقاومتي در مردان تمرين كرده
موسوي كردميري سيد اسماعيل(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر زمانبندي مصرف مكمل BCAA بر سطوح پلاسمايي ميوستاتين متعاقب فعاليت مقاومتي در مردان تمرين كرده
يزداني كيوان(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير هشت هفته تمرين HIIT به همراه مصرف مكمل شير بر سطوح سرمي نوروپپتيد Y، اشتها و تركيب بدني در زنان چاق
زرينه فريبا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت همزمان تناوبي شديد و مقاومتي با آرايش متفاوت بر سطوح پلاسمايي ميوژنين و كراتين فسفوكيناز بازيكنان بسكتبال
اختر حميدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير روش هاي متفاوت بازگشت به حالت اوليه فعال بين مسابقات كشتي بر پاسخ لاكتات خون و برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني مردان كشتي گير ماهر
احمدي جابر(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهشت هفته تمرين مقاومتي با مكمل دهي تريبلوس برسطوح سرمي تستوسترون و IGF-1 مردان سالمند
دل افروز بهمن(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير فعاليت همزمان تناوبي شديد و مقاومتي با آرايش متفاوت بر سطوح پلاسمايي ميوستاتين و كورتيزول بازيكنان بسكتبال
علمداري بهزاد(تاریخ دفاع: 1396/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دو نوع گرم كردن به روش نيرومندسازي پس فعالي (PAP)بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني بازيكنان تكواندو
نقابي قوچان عتيق محسن(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك وهله تمرين مقاومتي حاد با دو شدت متفاوت بر سطوح سرمي ميوستاتين در دختران فعال
ميرزاحسيني آرش(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك وهله تمرين مقاومتي حاد با دو شدت متفاوت بر سطوح سرمي ميوستاتين در دختران فعال
ميرزاحسيني آرش(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك وهله تمرين مقاومتي حاد با دو شدت متفاوت بر سطوح سرمي ميوژنين دختران فعال
معلمي حجت(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير يك وهله تمرين مقاومتي حاد با دو شدت متفاوت بر سطوح سرمي ميوژنين دختران فعال
معلمي حجت(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف آب پرتغال بر اكسيداسين چربي در حالت استراحت و فعاليت ورزشي در دختران جوان چاق و داراي اضافه وزن
ارجمندي مريم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر غوطه وري در آب سرد بر شاخص هاي خستگي عضلاني پس از يك تمرين شبيه سازي شده فوتبال در فوتباليست هاي جوان
خاكپور رونكياني سامان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف چاي سفيد بر اكسيداسيون چربي هنگام فعاليت ورزشي در مردان چاق
احمدي حكمتي كار اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف شير پس از تمرينات مقاومتي بر مقاومت انسوليني و پاسخ آيريزين در مردان ديابتي نوع 2
صيادي امام مجتبي(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف چاي ترش بر ظرفيت آنتي اكسيداني متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز در پسران غير ورزشكار
سيفي محمد(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تاثير تمرين هوازي با مصرف قرص زعفران بر سطوح CRP وكيفيت زندگي بيماران فيبروميالژيا
بهزاد خامسلو مهري(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تمرين طناب زدني به همراه مصرف شير بر سطح سرمي ويتامين D و تركيب بدن پسران 9 تا 12 سال داراي اضافه وزن
اسدي تبار علي(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر ماساژ تايلندي بر عوامل امادگي جسماني و عملكردي در بازيكنان فوتسال مرد
احمدي سرموري مهناز(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر فعاليت ورزشي مقاومتي در حالت ناشتا و پس از دريافت صبحانه بر اشتها و كالري دريافتي در زنان جوان
مستشيري سيده مهرناز(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات انرژي دريافتي و اشتها در پاسخ به فعاليت ورزشي در حالت ناشتا و پس از صبحانه در زنان داراي اضافه وزن
نيكو مهديه(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دانش، نگرش و شيوع مصرف مكمل ها و داروهاي كاهش وزن و نيروزا در ورزشكاران غير حرفه اي استان فارس
احمديان مهدي(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه¬ي فارسي پرسشنامه تغذيه¬ي¬ ورزشي در دانش-آموزان
احمدي فائزه(تاریخ دفاع: 1399/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف چاي سفيد به همراه تمرينات مقاومتي بر مقاومت به انسولين در زنان ديابتي نوع 2
سميعيان راضيه(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شيوع مصرف مكمل ها و داروها در ميان افراد شركت كننده در باشگاه هاي بدنسازي و تناسب اندام شهر مشهد
ايرواني حميرا(تاریخ دفاع: 1401/03/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف آب چغندر بر عملكرد جسماني دختران كاراته‏ كا
هاشمي فرد الهه سادات(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر مصرف شير پس از تمرينات مقاومتي بر اشتها و انرژي دريافتي در زنان غيرورزشكار
رفيعيان بهاره(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه كارآيي مقابله با دوپينگ در مربيان ورزشي
رهبر پرديس(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف آب هندوانه بر شاخص هاي عملكردي زنان بسكتباليست
مهري سيدنيما(تاریخ دفاع: 1401/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير مصرف شير با دماهاي مختلف پس از ورزش مقاومتي بر اشتها و انرژي دريافتي در دختران تمرين كرده
كريمي ناغوني بهار(تاریخ دفاع: 1401/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Effect of Short-term Exercise on Appetite, Energy Intake and Energy-regulating Hormones
IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES(2013)
^محسن ابراهیمی, فرهاد رحمانی نیا, ارسلان دمیرچی, بهنام میرزایی, سپیده اصغرپور
تاثیر کوتاه مدت تمرین بالستیک، پلایومتریک و الاستیک بر برخی شاخص های بی هوازی ورزشکاران دو و میدانی
(0)
9311297008*, ^محسن ابراهیمی, ^روح اله حق شناس
فیزیولوژی ورزشی برای سلامتی، آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی
فیزیولوژی ورزشی برای سلامتی، آمادگی جسمانی و عملکرد ورزشی
دستگاه دینامومتر با استفاده از تکنیک مکانیکی کششی با قابلیت اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)
دستگاه داینامومتر با استفاده ازتکنیک مکانیکی کششی با قابلین اندازه گیری مقدار نیروی گروهی افراد
دانشگاه سمنان(2019-06-11)
تأثیر تمرین تداومی متوسط و تمرین تناوبی شدید بر فعالیت مسیر Aryl hydrocarbon receptor در بافت قلبی رت‌های نر ویستار دارای انسداد سرخرگ کرونر چپ(ناظر)
(2022-02-28)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سمینار در فیزیولوژی ورزشی کاربردی   (645 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی   (660 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
تغذیه ورزشی و تندرستی   (668 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
استفاده و سوء استفاده از داروها   (650 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کاربردی
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی   (627 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی کابردی
تغذیه ورزشی و کنترل وزن   (608 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزشی بالینی   (650 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی- تندرستی
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی   (701 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی-کاربردی
روش تحقیق در علوم ورزشی   (688 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی-تندرستی
استعداد یابی ورزشی   (643 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
فیزیولوژی ورزش کودکان   (616 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی
راهبردهای تغذیه ای در ورزش   (636 بار دانلود)
رشته : علوم ورزشی , گرایش : فیزیولوژی ورزشی- کاربردی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی
mebrahimi@semnan.ac.ir
02333654068

فرم تماس